Γεμιστικά

About This Project

Γεμιστικά μηχανήματα
gemistika(1)

HTS 065 Αυστρίας
90Lt με στριφτικό & αυτόματο πέρασμα εντέρου
Παραγωγικότητα: 3000kg/h

HTS 150 Αυστρίας
250Lt με στριφτικό & αυτόματο πέρασμα εντέρου
με αναβατόριο
Παραγωγικότητα: 5000kg/h

HTS 450 Αυστρίας
350Lt με στριφτικό & αυτόματο πέρασμα εντέρου
με αναβατόριο

 

Category
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ