Μηχανές vacuum

About This Project

Όλων των τύπων – Μονοκάμπανες – Δικάμπανες – Με ή χωρίς αέριο – Αυτόματες & μηvacuum

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ: 480Χ550Χ520mm
ΜΕΧΡΙ 1900Χ1050Χ1200mm

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ: 425Χ425Χ200mm
ΜΕΧΡΙ 800X790X215 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ: 420 mm MEXΡI 770mm

ΑΝΤΛΙΑ VACUUM BUSCH: 21 m3/h 2mbar
MEXPI 250 m3/h 0.5mbar

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ: 230V + 50Hz:0.75Kw
MEXPI 400V+E50Hz:7Kw

 

Category
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ