Γεμιστικά

Γεμιστικά μηχανήματα

1.HTS 065 Αυστρίας
90Lt με στριφτικό αυτόματο πέρασμα εντέρου
Παραγωγικότητα: 3000kg/h

2.HTS 150 Αυστρίας
250Lt με στριφτικό & αυτόματο πέρασμα εντέρου
με αναβατόριο
Παραγωγικότητα: 5000kg/h

3.HTS 450 Αυστρίας
350Lt με στριφτικό αυτόματο πέρασμα εντέρου
με αναβατόριο

Category
Μηχανήματα