Λεπίδες . Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά και λεπίδες Grasselli

Λεπίδες απολιποτή

108 x 20 x1 mm

112 x 20 x 1 mm

434 x 20 x 1mm

499 x 20 x 1 mm

560 x 20 x 1 mm

599 x 20 x 1 mm

Λεπίδες απολιποτή επιτραπέζιου και χειρός

Category
Αναλώσιμα