Μηχανές Vacuum

Μηχανές Vacuum όλων των τύπων

Μονοκάμπανες – Δικάμπανες – Με ή χωρίς αέριο – Αυτόματες & μη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Εξωτερικές διαστάσεις μηχ/τος: 480 χ 550 χ 520mm
Μέχρι : 1900 χ 1050 χ 1200mm

Εσωτερικές διαστάσεις μηχ/τος: 425 χ 425 χ 200mm
Μέχρι : 800 χ 790 χ 215 mm

Διαστάσεις συγκόλλησης: 420 mm
Μέχρι : 770mm

Αντλία VACUUM BUSCH: 21 m3/h 2mbar
Μέχρι : 250 m3/h 0.5mbar

10 Προγράμματα λειτουργίας
Κατανάλωση ισχύος: 230V + 50Hz:0.75Kw
Μέχρι : 400V+E50Hz:7Kw

Category
Μηχανήματα