Σπαστήρες Κατεψυγμένων

Σπαστήρες κατεψυγμένου κρέατος (Flayker)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς κινητήρα : 7,5HP
Βάρος μηχανής: 850Κg
Από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για τρόφιμα.

Category
Μηχανήματα