Σπετσαριστικά κρέατος

Σπετσαριστικά κρέατος

EKOMEX Πολωνίας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
20/80 Βελόνες
20/120 Βελόνες

Category
Μηχανήματα