Τροχεία Μαχαιριών

Τροχεία μαχαιριών με ιμάντα

Τροχεία μαχαιριών με ιμάντα , πέτρα, νερού

230V – 400 V (INOX)

350W – 400 W

Category
Μηχανήματα